เอกสารกกู้ใช้หุ้นค้ำประกัน

จะขอกู้เพิ่มจากเดิม โดยใช้หุ้นค้ำประกัน จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

โดยคุณ ชัชนันท์ เรืองขจิต Mail to ชัชนันท์ เรืองขจิต [2018-04-16 08:50:35]

โดยคุณ ผู้ดูแลระบบ [2018-04-17 09:25:18] #93883 (2/2)

บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และ สมุดเงินฝากออมทรัพย์

โดยคุณ อัจฉรา แสนเสมอ Mail to อัจฉรา แสนเสมอ default [2018-04-22 22:41:08] #93884 (1/2)

กรณีเป๋นสมาชิกหน่วยงานจะกู้หุ้น จะกู้ได้กี่บาทคะ และระยะเวลาผ่อนส่งมีทั้งหมดกี่งวดคะ

 
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
* Login เข้าระบบก่อนถึงสามารถตอบกระทู้ได้