มีการแซงคิววันที่1 กย 60

ช่วยไปอ่านข้อความที่ในเรื่องติดต่อสหกร ด้วยคะ ไม่อยากเขียนซำ้ ทำไมไม่มีที่ทางติดต่อ ประธานสหกร ช่วยทำให้ด้วยคะ

โดยคุณ นฤชล จงรุ่งเรือง Mail to นฤชล จงรุ่งเรือง [2017-09-01 15:07:39]

โดยคุณ ผู้ดูแลระบบ [2017-09-26 19:08:01] #93878 (1/1)

ขอบคุณครับ ท่านประธานได้รับทราบปัญหาเรียบร้อยแล้ว และทางสหกรณ์ฯ จะนำปัญหานี้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ครับ

 
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
* Login เข้าระบบก่อนถึงสามารถตอบกระทู้ได้