การคิดดอกเบี้ย

กรณีสมาชิกมีเงินฝากประเภทมีระยะเวลา เช่น ออมทรัพย์มั่นคง ถ้าถึงแก่กรรมก่อนบัญชีครบกำหนดเวลาการคิดดอกเบี้ย สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เสมือนฝากครบเวลาหรือไม่ หรือคงบัญชีไว้จนครบก่อนแล้วทาญาติจึงดำเนินการถอนคืน

โดยคุณ วัลย์ดา ศรีนวล Mail to วัลย์ดา ศรีนวล [2017-01-06 20:31:21]

 
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
* Login เข้าระบบก่อนถึงสามารถตอบกระทู้ได้