การคิดดอกเบี้ย

กรณีสมาชิกมีเงินฝากประเภทมีระยะเวลา เช่น ออมทรัพย์มั่นคง ถ้าถึงแก่กรรมก่อนบัญชีครบกำหนดเวลาการคิดดอกเบี้ย สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เสมือนฝากครบเวลาหรือไม่ หรือคงบัญชีไว้จนครบก่อนแล้วทาญาติจึงดำเนินการถอนคืน

โดยคุณ วัลย์ดา ศรีนวล Mail to วัลย์ดา ศรีนวล [2017-01-06 20:31:21]

โดยคุณ ผู้ดูแลระบบ [2017-11-13 11:13:55] #93879 (1/1)

เรียน สมาชิก(คุณจิรภา เพชรประดับ)
1. เงินฝากประจำ 12/24/36 เดือนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.75
และ 2.75 หักภาษีดอกเบี้ยอีก 15% คงรับจริง คือ 1.49 และ 2.34 ในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท หรือ 200,000
บาท แล้วแต่เงื่อนไข และไม่จำเป็นต้องฝากทุกเดือนค่ะ
2. สอ.เปิดบัญชีเงินฝากระยะสั้นวันที่ 1-25 ธันวาคม 2560 ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 39 อัตราดอกเบี้ย 2.85
ต่อปี เปิดครั้งแรก 100,000 บาทค่ะ
3. ถ้าสมาชิกสะดวกฝากเงินอยู่ในหลักพันอัตราดอกเบี้ยสูงแนะนำเงินฝากเพื่อพัฒนาฯ ค่ะ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 300 บาท ฝากเดือน
ละ 300 บาททุกเดือนดอกเบี้ย 3.15% ค่ะ (ไม่เสียภาษี)

 
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
* Login เข้าระบบก่อนถึงสามารถตอบกระทู้ได้