การขอย้ายทุนเรือนหุ้นสหกรณืไปต่างจังหวัด

การขอย้ายทุนเรือนหุ้นสหกรณืไปต่างจังหวัด มีข้อปฎิบัติอย่างไร

โดยคุณ พรพิมล รักพงษ์ไทย Mail to พรพิมล รักพงษ์ไทย [2016-11-15 21:35:08]

โดยคุณ ผู้ดูแลระบบ [2016-11-16 08:49:01] #93876 (2/2)

ข้อควรปฏิบัติ สมาชิกต้องไปติดต่อสอบถามสหกรณ์ที่จะย้ายทุนเรือนหุ้นว่ามีระเบียบว่าด้วยการโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ หรือเปล่า ถ้ามีก็สามารถทำการโอนย้ายได้ *** โดยสมาชิกมาติดต่อที่สหกรณ์ฯวชิร เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้ประสานงานให้

โดยคุณ มานัส พูนทราย [2017-05-17 13:43:02] #93877 (1/2)

ขอให้คณะกรรมการทบทวนการว่าจ้างผู้จัดการสหกรณ์คนใหม่ คุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม ซึ่งเคยเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะสมาชิก

 
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
* Login เข้าระบบก่อนถึงสามารถตอบกระทู้ได้